Servicii publice de calitate pentru fiecare

Servicii publice de calitate pentru fiecare


 

 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Admistraţiei Publice are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atributiile sale, în conformitate prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr.22/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial nr.112/2017, contribuţia în cuantum de 0,12% este datorată de:

- furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;                                                                                                     

- operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor.


          Începând cu 01 ianuarie 2019 declarațiile privind contribuția de 0,12% se transmit exclusiv on-line (pe acest portal) având în vedere Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017.

 

TOATE celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084.

 

Ghiduri

Ghiduri