Servicii publice de calitate pentru fiecare

Servicii publice de calitate pentru fiecare


 

 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, în conformitate prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Începând cu 01 ianuarie 2020 declarațiile privind contribuția de 0,12% se transmit exclusiv online (pe acest Portal) având în vedere Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, potrivit prevederilor art. 47 alin. (3) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 


   Având în vedere prevederile Ordinului nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial nr.112/2017, contribuţia în cuantum de 0,12% este datorată de:

- furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;                                                                                                     

- operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor.

 

TOATE celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Lucian Blaga, nr. 4, sector 3, București, cod poștal 031072.

 

Ghiduri

Ghiduri